Grafik och bilder

Ladda upp dina bilder direkt och ha dem tillgängliga när som helst för att integrera dem i din bok. I mediebiblioteket har du en översikt över alla dina databöcker som är separerade.

Fokus

Låt dig inte distraheras av något. Med fokusfunktionen visas endast bokredigeraren och du kan fokusera helt på att skriva.

Bakgrundskartor

Skapa bakgrundskort för varje karaktär, plats och föremål för att dokumentera deras historia och egenskaper. Visa dem alltid för att undvika att atypiskt beteende smyger sig in.

Mind Map

Planera din bok i förväg med hjälp av vår tankekarta. Här kan du planera relationer, kopplingar, berättelser och hela projektstrukturen. Du kan börja från början eller använda våra mallar för olika genrer.

Forskningsområde

Som författare måste man ofta göra efterforskningar. Spara dina resultat på ett separat område så att du alltid har informationen snabbt till hands.

Anteckningar

Har du bara en idé till din bok och vill inte att den ska gå förlorad? Skriv bara en snabb notis i det särskilda området. Undvik att bra idéer går förlorade.